LỚP TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SƠ CẤP CỨU

LỚP TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SƠ CẤP CỨU

Ngày đăng: 19/03/2024 10:28 AM

  Xác định sự an toàn của người lao động phải được đặt lên trên hết, Công ty TNHH XNK Gỗ Hùng Dũng HD Cà Mau thường xuyên quan tâm đến công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và Sơ cấp cứu.

   

   

  Lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và Sơ cấp cứu.

   

  Theo đó, Công ty đã xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hằng năm, cấp trang thiết bị bảo hộ cho người lao động, yêu cầu người lao động phải sử dụng bảo hộ lao động.

   

  Ngoài ra, hằng năm Công ty đều tổ chức và mời các đơn vị về tập huấn An toàn vệ sinh lao động và Sơ cấp cứu, cấp chứng chỉ cho cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại công ty.