Tập huấn và Hội thi PCCCR trên địa bàn huyện U Minh

Tập huấn và Hội thi PCCCR trên địa bàn huyện U Minh

Ngày đăng: 01/12/2023 02:36 PM

   Tập huấn và Hội thi PCCCR trên địa bàn huyện U Minh

                 

   Ngày 14/02/2023 Công ty TNHH XNK Gỗ Hùng Dũng HD Cà Mau đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ và hội thi phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 - 2023, do chi cục Kiểm lâm Cà Mau phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an tỉnh tổ chức.

   

  Qua 3 ngày ngày tham dự tập huấn, nhân viên công ty đã học thêm được nhiều kiến thức pháp luật về phòng cháy   chữa cháy rừng, được hướng dẫn kỹ thuật chữa cháy, sử dụng thành thạo các công cụ, phương tiện chữa cháy.....

   

   

  https://sonnptnt.camau.gov.vn/wps/portal/? 1dmy&page=chitiet&urile=wcm%3apath%3a/sonnptntlibrary/siteofnnvptnt/noidungrss/tintucsukien/taphuanvahoithipcccrtrendiabanhuyenuminh